Ψηφιακά Μέσα & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Personal development

Personal development is about improving yourself. You will be supported to identify your own strengths, abilities, values and perceptions of yourself.
Learning materials are presented in two different units, as follows:

migration and me

challenges and barriers for female migrants;

me being here n

understanding motivations;

my achievementsn

identifying skills;

my strengths n

appreciating strengths and attributes; n

Στόχος αυτής της εργαλειοθήκης αυτόνομης μάθησης είναι να εξερευνήσετε ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες που μπορούν να σας υποστηρίξουν να σχεδιάσετε, να αναπτύξετε και να ξεκινήσετε τη δική σας κοινωνική επιχείρηση. Κάθε πόρος υποστηρίζεται από ένα φυλλάδιο.

– Πόρος 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

– Πόρος 2: Συμβουλές εμπειρογνωμόνων για το Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

– Πόρος 3: Ψηφιακή Δικτύωση σε Περιβάλλον Κοινωνικής Δικτύωσης

– Πόρος 4: Εκστρατεία Κοινωνικού Αντικτύπου

– Πόρος 5: Διαδικτυακή δικτύωση και κοινότητες

– Πόρος 6: Διαδικτυακή Επικοινωνία και Πρότυπα Συμπεριφοράς

– Πόρος 8: Γραμματισμός στα μέσα

– Πόρος 9: Προστατεύοντας το ψηφιακό μου αποτύπωμα