Πόροι εκπαιδευτών

Personal development

Personal development is about improving yourself. You will be supported to identify your own strengths, abilities, values and perceptions of yourself.
Learning materials are presented in two different units, as follows:

migration and me

challenges and barriers for female migrants;

me being here n

understanding motivations;

my achievementsn

identifying skills;

my strengths n

appreciating strengths and attributes; n

Ο εκπαιδευτής μπορεί να βρει παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό για να υποστηρίξει την προσπάθεια των μεταναστριών να γίνουν επιχειρηματίες. Αποτελείται από το Εγχειρίδιο του προγράμματος κατάρτισης, την Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα - Πρόγραμμα σπουδών για γυναίκες μετανάστριες και το Εγχειρίδιο για το Ψηφιακά Μέσα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Εισαγωγή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για μετανάστριες

Εισαγωγή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Μετανάστριες

Λήψη

Ψηφιακά Μέσα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Λήψη